12 kwietnia, 2016

Desiderata
D E  S I D E R A T AKrocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu- pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. 

Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

 Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. 

Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi od Ciebie.

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami

Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.

Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach- świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech Ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.

Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów miłości.

Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla Ciebie. Lecz nie dręcz się wytworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Obok zdrowej dyscypliny, bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem WSZECHŚWIATA, nie mniej niż gwiazdy i drzewa i masz prawo być tutaj, i czy to jest dla Ciebie jasne czy nie, nie wątp, że WSZECHŚWIAT jest taki, jaki być powinien.

Tak więc, bądź w pokoju z BOGIEM, cokolwiek myślisz o JEGO istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą.

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami, ciągle jeszcze ten świat jest piękny

Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.Tekst  znaleziony w starym kościele w Baltimore, datowany w roku 1692.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Instagram