NOTA PRAWNA

FOTOGRAFIE, FILMY, TREŚCI  STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORA.
 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE FOTOGRAFII, FILMÓW ORAZ TREŚCI BEZ JEGO ZGODY JEST ZABRONIONE!

USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 1.1.Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2.W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1)wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2)plastyczne,
3)fotograficzne,
4)lutnicze,
5)wzornictwa przemysłowego,
6)architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7)muzyczne i słowno-muzyczne,
8)sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9)audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Instagram